Code of ethics & werkwijze

Versie 1.0, januari 2023

 

Op al mijn trainingen, coaching en overige producten en diensten zijn in de eerste plaats de Algemene Voorwaarden van toepassing. Onderstaande moet dus ook niet gelezen worden als een juridisch document, maar eerder als een persoonlijke intentie om mijn werk zo transparant en etisch mogelijk uit te voeren.

Heb je vragen over dit document, of wil je feedback geven? Mail naar info@nienkethurlings.com. Je krijgt dan binnen een week antwoord (vakantieperiodes uitgezonderd).

Je kunt ook anoniem feedback geven op deze Code of Ethics en werkwijze. Dus heb je aanvullingen, constructieve kritiek of complimenten? Ga dan naar het volgende feedbackformulier:https://forms.gle/AC5ToA37MQ3Kvukv6

Aanleiding

Er bestaat in de coachingwereld, en zeker die van de online trainingen, nogal wat schimmigheid over de kaders voor de werkwijze. Het is immers een ongereguleerd beroep. Dat heeft ook zijn voordelen, want je kunt een bredere werkwijze kiezen (zie hieronder ‘Waarom ben ik niet BIG-geregistreerd’ ).

Maar het neemt ook uitdagingen met zich mee, omdat er soms een alles is geoorloofd mentaliteit kan bestaan, waardoor er coaches zonder de juiste kwalificaties of intenties aan de slag gaan. Als cliënt is het moeilijk om dat te doorzien, en weet je niet waar je jouw feedback, vragen of klachten neer kunt leggen. Iedereen kan immers coach worden, en er is geen controlerende instantie.  

Deze Code of Ethics is bedoeld om je in ieder geval helderheid te geven over mijn werkwijze, zodat je weet wat je aan me hebt en een bewuste keuze kunt maken om wel of niet met me te werken. En misschien geeft het je ook antwoord op andere vragen en wat houvast voor waar je überhaupt op kunt letten als je met een coach in zee gaat.

 

Wat zijn mijn kwalificaties?

Hieronder vind je mijn psychologie- en coachkwalificaties. Werkervaring en opleidingen in niet-gerelateerde branches heb ik voor de leesbaarheid buiten beschouwing gelaten.

 • Bachelor & Masterdiploma Sociale Psychologie, Universiteit Utrecht (2009).
 • Oprichter platform Jong Burn-out (2012 – 2022).
 • Auteur boek Jong Burn-out (2018).
 • Diploma Yogadocent, behaald aan de 4-jarige opleiding van Yogacentrum Utrecht (2015).
 • Gecertificeerd Teamcoach, ICM (2015).
 • Career Service Officer (loopbaanadvies), Radboud Universiteit (2012 – 2016).
 • Gecertificeerd trauma informed coach (verschillende bijscholingstrainingen), Psychotherapy Networker (2022 – 2023).
 • Daarnaast heb ik verschillende trainingen gedaan waar je geen diploma of certificaat voor krijgt, maar die vaak wel nuttig blijken in mijn werk, zoals in de tantra.
 • Sinds 2015 help ik mensen via retreats, online trainingen en 1 op 1 coaching, en geef ik presentaties en workshops voor diverse bedrijven, universiteiten en (hoge)scholen.

 

Waarom ben ik niet BIG-geregistreerd?

Over de BIG-registratie bestaan nogal wat misverstanden. Ten eerste dat het een soort kwaliteitskeurmerk zou zijn voor ‘goede’ psychologen. Ten tweede dat het per definitie bijdraagt aan een ethische werkwijze van de psycholoog in kwestie. De werkelijkheid is anders:

 • Enkel gezondheidspsychologen, klinisch psychologen en psychiaters komen in aanmerking voor een BIG-registratie. Dit zijn de mensen die mogen diagnosticeren en gespecialiseerde zorg kunnen geven bij niet-neurotypische klachten (bijv. ADHD of een bipolaire stoornis) en geestelijke ziektebeelden (zoals psychoses).
 • Maar er zijn bijvoorbeeld ook arbeidspsychologen of (zoals ik ben) sociaal psychologen. Die mogen niet diagnosticeren. Zij kijken eerder naar het welzijn van mensen in de sociale context waarin zij bevinden en zijn opgegroeid, en de gedrags- en denkpatronen die daaruit zijn ontstaan. Die krijgen geen BIG-registratie.
 • Dan is er nog het probleem dat een BIG-registratie of aansluiting bij een branchevereniging kan leiden tot hele nauwe kaders voor het werk dat je mag doen. Het moet immers meetbaar zijn of jij je aan de regels hebt gehouden. Dat neemt veel onnodig papierwerk zoals gestandaardiseerde voortangsrapportages met zich mee, wat voor veel psychologen een hobbel is om hun werk goed te kunnen doen – het neemt weg van de tijd met de cliënt en vaak geven dergelijke registraties niet de ruimte om recht te doen aan een complexe situatie.
 • Ook mag je door die strenge regels geen ‘alternatieve’ modaliteiten toepassen in je werk (zoals yoga), zelfs als je daar via een serieuze instantie diploma’s voor hebt gehaald. Het valt immers buiten de kaders van wat een psycholoog mag doen. Dit is voor veel psychologen, waaronder ikzelf, een reden om niet bij een branchevereniging te willen. We willen mensen optimaal helpen en daarbij alle tools gebruiken die we via de reguliere én alternatieve weg hebben geleerd. Ik ken ook psychologen die wél geregistreerd zijn, en binnen de behandelkamer ‘stiekem’ ook gebruik maken van hun alternatieve kennis (en daar vooraf al dan niet toestemming voor vragen aan de cliënt). Dat is natuurlijk ook een manier. Alleen maak je jezelf als psycholoog daarmee kwetsbaar, omdat het ook reden kan zijn voor een klacht bij de branchevereniging. Je werkt immers buiten de kaders. En persoonlijk hecht ik bovendien waarde aan transparantie (zie Kernwaarden hieronder), zodat de cliënt op voorhand al weet wat die aan je heeft. Dus dit is voor mij niet de weg.
 • Tot slot is de BIG-registratie geen kwaliteitskeurmerk. Er zijn helaas ook heel wat psychologen die wél aangesloten zijn bij een branchevereniging of BIG-geregistreerd zijn, maar die toch de aanpak missen die een cliënt nodig heeft. Bijvoorbeeld, omdat ze niet voldoende trauma informed zijn. Of doordat ze vooral boekenkennis hebben, maar de nodige flexibiliteit en het inlevingsvermogen missen om met de cliënt mee te bewegen. Die verhalen hoor ik regelmatig van mijn eigen cliënten; al veel geprobeerd om je beter te gaan voelen, maar steeds niet de juiste hulp krijgen. En dat kan je ook moedeloos maken. Bij het vinden van een goede coach of psycholoog is dus méér belangrijk dan een registratie. Er moet een goede klik zijn. Je moet je veilig voelen. En er moet geluisterd worden naar jouw zorgen of feedback over de aanpak. Een coachrelatie is in die zin een samenwerking, waarin jij mag blijven verwoorden wat jij nodig hebt.

   

  Kernwaarden: inclusiviteit, diversiteit en transparantie

  Ik heb drie kernwaarden opgesteld die in mijn ogen bijdragen aan mijn missie om zoveel mogelijk vrouwen hun power, plezier en ontspanning in het leven te helpen omarmen. Dit zijn de dingen die me na aan het hart zijn; inclusiviteit, diversiteit en transparantie. Hieronder leg ik uit hoe die drie kernwaarden praktisch worden doorgevoerd in mijn trainingen en bedrijfsvoering.

  Inclusiviteit

  Inclusiviteit betekent dat iedereen (die dat zelf wil) mee kan doen en het gevoel heeft erbij te horen, ongeacht je achtergrond of mogelijkheden. Er zijn een paar manieren waarop ik inclusiviteit waarborg in mijn werk:

  • Alle verschillende levensovertuigingen worden gerespecteerd. Dat vraag ik ook van de deelnemers in mijn trainingen.
  • Ik probeer mij bewust te blijven van hoe mijn trainingen inclusiever kunnen worden voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld door waar mogelijk zaken te ondertitelen voor degenen die slechthorend zijn, of aangepaste opties te geven bij bewegingsoefeningen en visualisaties voor mensen die slecht ter been zijn.
  • Op ieder inkomensniveau een aanbod hebben. Gratis bied ik bijvoorbeeld een minicursus en soms een masterclass aan, maar ook mijn podcast The Queencast of mijn nieuwsbrief. Wil je meer van mijn persoonlijke tijd en aandacht? Dan kun je bij een betaalde training instappen. Hoe meer 1 op 1 tijd er in een training zit, hoe hoger de prijs.

  Diversiteit

  • Bij het ontwikkelen van beeldmateriaal, zoals werkboeken of presentaties gebruik ik afbeeldingen die een breed scala aan lichaamstypes, huidskleuren en leeftijden laten zien.
  • Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuigingen.
  • Ik blijf bijleren en me zonder oordeel verdiepen in de vraagstukken waar vrouwen uit verschillende achtergronden tegenaan lopen, zodat ik hen zo goed mogelijk kan coachen.

  Transparantie

  • Eerlijke communicatie over wat een traject voor je kan doen + voor wie het (niet) geschikt is.
  • Duidelijke communicatie over prijzen, looptijden en inhoud van trajecten.
  • Helderheid over de vraagstukken waarbij ik je kan helpen én waar mijn expertise ophoud. Als de situatie daar om vraagt, zal ik je in het belang van jouw welzijn soms doorverwijzen naar een ander soort professional.

   

  Aanpak m.b.t. marketing en sales

  Ik heb een hekel aan high pressure sales technieken. Dit is een manier van verkopen waarmee je de potentiële klant zodanig (ongemerkt) onder druk zet, dat die koopt. Niet omdat de klant enthousiast is over het product, maar eerder door bijvoorbeeld schuldgevoel, angst voor de toekomst of FOMO (fear of missing out). Het is sowieso de moeite waard om je als consument in ‘high pressure sales technieken’ te verdiepen, zodat je ze herkent. Voor mij als coach voelt het niet goed om me van zulke tactieken te bedienen. Daarom heb ik de volgende regels bedacht voor mijn marketing- en salesprocessen:

  1. Transparantie over de inhoud van het product, de uiterste aanmelddatum en de prijs.
  2. Langere lanceerperiodes (minimaal 2 weken) zodat je kunt nadenken over of je mee wilt doen. De enige uitzondering hierop zijn eventuele bijzondere acties, zoals een kortingsactie op mijn verjaardag of andere feestdag, of een spontane masterclass (als ik op woensdag bedenk dat ik op vrijdag zin heb om een ongeplande masterclass te geven bijvoorbeeld).
  3. Eerlijk advies over of een traject bij je past. Als je mij een DM of e-mail stuurt met jouw vragen of persoonlijke verhaal, neem ik dat altijd serieus. Ik zal doorvragen en ben ook eerlijk als het geen verstandige keuze is om (nu) mee te doen aan een bepaalde training. Dus als ik zeg ‘yes, doen,’ dan meen ik dat ook.
  4. Ik benoem wel de problemen en vraagstukken waar een training je bij kan helpen, maar ik ga niet door middel van doemscenario’s lekker hard op je pijn drukken om er zodoende voor te zorgen dat je uit angst voor de toekomst een training bij me koopt. Sowieso geloof ik dat het veel leuker en nuttiger is om mensen enthousiast te maken over wat er allemaal mogelijk is als je écht voor jezelf gaat, dan om onzekerheid en angst te creëren. Fuck dat.
  5. In sommige trajecten experimenteer ik momenteel met een niet-goed-geld-terug garantie. Als dat een positief effect heeft op de rust en het vertrouwen van deelnemers, voer ik dit mogelijk steeds breder in.
  6. Het is momenteel hip om als coach ‘invisable offers’ te doen. Je betaalt dan als deelnemer een bedrag, zonder precies te weten wat je koopt. Dat wordt pas bekendgemaakt nadat je de aankoop hebt gedaan. Dat is enerzijds natuurlijk een leuk en speels concept. Een beetje als een grabbelton. Maar het kan ook teleurstelling geven. En dan heb je wél geld geïnvesteerd waar je niet de beoogde waarde voor terugkrijgt. Dat vind ik niet kloppen. Ook erger ik me aan de fake spiritualiteit die hier vaak als marketingtruc bij wordt toegepast (‘het is gewoon een kwestie van goed invoelen en je intuïtie volgen. Dan kan het niet teleurstellen’). Het probleem daarmee is, dat mensen die niet blij zijn met wat ze gekocht hebben, zich daar niet over durven uitspreken omdat ze dit mogelijk betekent dat ze niet intuïtief genoeg zijn. Dit wordt in de literatuur over beïnvloedingstactieken ook wel een ‘double bind’ genoemd. Met andere woorden: je wordt psychologisch klemgezet. Damned if you do, damned if you don’t. Om deze reden zal ik nooit ‘invisible offers’ aanbieden zonder exitclausule. Oftewel: mocht ik ooit voor de leuk zo’n grabbelton openen, dan kun je er altijd binnen een bepaalde termijn onderuit als je niet blij bent met wat je gekocht blijkt te hebben.
  7. Ik doe niet aan affiliate marketing. Ik ben geen affiliate partner van andere partijen (zie ook: Social media). Anderzijds bied ik zelf geen mogelijkheid om affiliate te worden binnen mijn trainingen, en deze bijvoorbeeld tegen een percentage van de winst te verkopen aan jouw vrienden en familie. Dit komt mij iets te dicht in de buurt van MLM’s (Multilevel Marketing, oftewel een variant van een pyramidespel) en daar wil ik ver van wegblijven.

   

  Social media & mijn verantwoordelijkheid als influencer

  Ik ben me er bewust van dat ik significante volgersaantallen heb op mijn social media platforms. Dat betekent dat mijn invloed breder is dan enkel de mensen die ik coach. Wat ik schrijf, zeg en deel in de openbare ruimte van social media kan óók een impact hebben op iemand’s leven. Dit betekent dat ik nooit gesponsorde posts maak om producten aan te prijzen. Bedrijven die mij benaderen voor een samenwerking wijs ik af. Zo weet je zeker dat ik oprecht enthousiast ben over een product of dienst van een ander als ik die eens zou noemen.

  Tot slot neem ik mijn verantwoordelijkheid voor de dingen die ik zeg online. Het is gelukkig nog nooit voorgekomen, maar mocht ik eens iets zeggen wat achteraf gezien niet door de beugel kan en ik word mij daar bewust van, dan zal ik luisteren naar degene die hierdoor geschaad is, mijn excuses aanbieden en een plan maken om het in het vervolg beter te doen. Dit is natuurlijk wat vaag verwoord, omdat er tot op heden (gelukkig) geen concrete voorbeelden zijn. Maar ik hoop dat het genoeg inzicht geeft voor de richting van mijn intentie om met een dergelijke situatie om te gaan, mocht die onverhoopt wél voorkomen.

   

  Feedback en klachten

  Sinds najaar 2022 bestaat er een anoniem feedbackformulier voor al mijn trainingen en workshops. Deelnemers kunnen langs die weg verbeterpunten aandragen of het aangeven als iets hen niet lekker zit. Het kan de drempel verlagen om je uit te spreken, zeker voor meer algemene dingen.

  Voor vragen of klachten die een persoonlijke oplossing vereisen kunnen deelnemers altijd contact opnemen via info@nienkethurlings.com. Je krijgt dan binnen een week antwoord (vakantieperiodes uitgezonderd).

   

  Ook een Code of Ethics maken?

  Ben je zelf een coach, trainer of psycholoog en inspireert dit document je? Voel je dan vrij om je eigen code of ethics te maken. Zolang je maar je eigen woorden gebruikt en niet mijn teksten letterlijk kopieert. Ook dat is onderdeel van eerlijk en transparant werken. Op dit document rust auteursrecht, wat betekent dat teksten niet letterlijk gekopiëerd, verveelvuldigd of verspreid mogen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur (Nienke Thurlings).