Disclaimer

De teksten en adviezen op het nienkethurlings.com en daaraan gelieerde pagina’s /blog zijn absoluut niet bedoeld om adviezen van professionele (medische) zorgverleners te vervangen. 

Het materiaal op deze website kan en moet niet gebruikt worden als basis voor het stellen van een diagnose of behandeling.Nienkethurlings.com adviseert iedereen met geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen een consult te doen bij een gekwalificeerde arts. 

Nienkethurlings.com adviseert met klem niet te experimenteren met geneesmiddelen. Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een een erkende arts of apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van de aan u voorgeschreven medicijnen.Informatie op deze website moet niet in de plaats worden gesteld van de kennis van een medisch professional. 

Beweringen en meningen geuit in artikelen, reacties en advertenties van derden op nienkethurlings.com, gelieerde pagina’s en blog zijn die van de auteurs van de betreffende tekst en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie / Nienke.Op nienkethurlings.com zal ter aanvulling af en toe verwezen worden naar derden door middel van links naar andere websites of bronnen. Omdat nienkethurlings.com geen invloed heeft over deze bronnen aanvaardt u hierbij dat nienkethurlings.com geen verantwoordelijkheid kan worden gevraagd omtrent elke soort van publiciteit die een dergelijke derde partij verstrekt. 

Daar waar gebruikers bezoekers van nienkethurlings.com persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij anders aangegeven.De site heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing binnen de regels van de mediawet mogen worden gerealiseerd. 

Gesponsorde items op de site, zoals productinformatie en advertenties zijn als zodanig herkenbaar. 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van nienkethurlings.comVoor trainingen, workshops, coaching, interviews en uitingen in iedere vorm van media over en door nienkethurlings.com en Nienke Thurlings zelf geldt tevens al het voorgaande.

Afbeeldingen op deze website die niet direct te maken hebben met Nienke persoonlijk zijn afkomstig uit de database van www.pixabay.com, shutterstock.com of unsplash.com. Nienke / nienkethurlings.com hebben op geen enkele manier de bedoeling om auteursrecht of intellectueel / creatief eigendomsrecht (copyright) te schenden. Mocht er een afbeelding op deze website staan die naar uw mening onrechtmatig verkregen is, zou u hiervan dan melding willen doen via nienkethurlings.com. De afbeelding wordt dan bij goed onderbouwde argumentatie direct verwijderd van nienkethurlings.com. 

Tevens zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle diensten, producten en communicatie van nienkethurlings.com / Nienke Thurlings.